/collections/new-1?view=list-parent
HOT DEALS
1002172583
sofa
/collections/sofa

Sofa

Lọc theo:
Bộ lọc
Thương hiệu
Funita
Kim Cương
Khác
Sofarvietnam
Liên Á
Wood House
Laki Furni
Giá
VND
VND
Màu sắc
Simili Nâu
Square Cafe
Square Demin
Square Matcha
Square Simili Nâu
Square Xám
Square Tím
Stripe Xanh
Square Đỏ
Stripe Đen
Square Vàng
Square Xám Đen
Square Xanh Ngọc
Stripe Xám
Vàng Nhung
Đỏ Nhung
Xám Nhung
Xanh Ngọc
Nâu Coffe
Xanh Demin
Đỏ Ô Vuông
Xanh Matcha
Da Bò
Kích thước
170x88x35cm
170x88x35cm
170x88x35cm
170x88x35cm
170x88x35cm
170x88x35cm
170x88x35cm
170x88x35cm
170x88x35cm
200x105x40cm
200x105x40cm
200x105x40cm
200x105x40cm
200x105x40cm
200x105x40cm
200x105x40cm
Kiểu dáng
Khung Vàng - Kính Đen
Khung Vàng - Kính Trắng
Khung Vàng - Kính 3D
Khung Vàng - Mặt Đá Trắng
Khung Vàng - Mặt Đá Đen
Khung Đen - Kính Trắng
Khung Đen - Kính Đen
Khung Vàng - Kính Trắng Đen
Khung Đen - Kính Trắng Đen
Khung Đen - Kính 3D
Khung Vàng - Đá Đen
Khung Đen - Đá Đen
Khung Vàng - Đá Trắng
Khung Trắng - Kính 3D
Khung Đen - Mặt Đá
Khung Trắng - Mặt Đá
Khung Vàng - Mặt Đá Có Song
Khung Đen - Mặt Đá Có Song
Khung Vàng - Mặt Đá
Mặt Trắng
Mặt Gỗ
Mặt Giả Đá
Màu Trắng
Sơn Trắng
Xóa Lọc
0
20% off 50x100x45cm 50x100x45cm

Bàn Chữ Nhật - 50x100x45cm

BAN-V1-04

1,200,000₫ 1,500,000₫

 • 50x100x45cm
20% off 60x60x45cm 60x60x45cm

Bàn Tròn - 60x60x45cm

BAN_TRON

800,000₫ 1,000,000₫

 • 60x60x45cm
50% off Bàn Chén KT 45x60 Bàn Chén KT 45x60

Bàn Chén KT 45x60 - Khung Vàng - Kính Đen

BC_KV_KD_45x60

850,000₫ 1,700,000₫

50% off Bàn Chén KT 45x60 Bàn Chén KT 45x60

Bàn Chén KT 45x60 - Khung Vàng - Kính Trắng

BC_KV_KT_45x60

850,000₫ 1,700,000₫

50% off Bàn Sofa Kim Cương KT 45x70 Bàn Sofa Kim Cương KT 45x70
50% off Bàn Sofa Kim Cương KT 45x70 Bàn Sofa Kim Cương KT 45x70
50% off Bàn Sofa Kim Cương KT 45x70 Bàn Sofa Kim Cương KT 45x70
50% off Bàn Sofa Kim Cương KT 42x55 Bàn Sofa Kim Cương KT 42x55
50% off Bàn Sofa Lồng Chim KT 45x60 Bàn Sofa Lồng Chim KT 45x60
50% off Bàn Sofa Lồng Chim KT 45x60 Bàn Sofa Lồng Chim KT 45x60
50% off Bàn Sofa Lồng Chim KT 45x60 Bàn Sofa Lồng Chim KT 45x60
50% off Bàn Sofa Lồng Chim KT 45x60 Bàn Sofa Lồng Chim KT 45x60
50% off Bàn Sofa Lồng Chim KT 45x60 Bàn Sofa Lồng Chim KT 45x60
50% off Bàn Sofa Đồng Hồ Cát KT 45x60 Bàn Sofa Đồng Hồ Cát KT 45x60
50% off Bàn Sofa Đồng Hồ Cát KT 45x60 Bàn Sofa Đồng Hồ Cát KT 45x60
50% off Bàn Sofa Đôi Kính KT 45x60 Bàn Sofa Đôi Kính KT 45x60
50% off Bàn Sofa Đôi Kính KT 45x60 Bàn Sofa Đôi Kính KT 45x60
50% off Bàn Sofa Đôi Kính KT 45x60 Bàn Sofa Đôi Kính KT 45x60
50% off Bàn Sofa Đôi Kính KT 45x60 Bàn Sofa Đôi Kính KT 45x60
50% off Bàn Sofa Đôi Kính KT 45x60 Bàn Sofa Đôi Kính KT 45x60
50% off Bàn Sofa Tổ Chim KT 45x60 Bàn Sofa Tổ Chim KT 45x60
50% off Bàn Sofa Tổ Chim KT 45x60 Bàn Sofa Tổ Chim KT 45x60
50% off Bàn Sofa Tổ Chim KT 45x60 Bàn Sofa Tổ Chim KT 45x60
50% off Bàn Sofa Tổ Chim KT 45x60 Bàn Sofa Tổ Chim KT 45x60
50% off Bàn Sofa Lồng Đèn KT 45x60 Bàn Sofa Lồng Đèn KT 45x60
50% off Bàn Sofa Lồng Đèn KT 45x60 Bàn Sofa Lồng Đèn KT 45x60
50% off Bàn Sofa Lồng Đèn KT 45x60 Bàn Sofa Lồng Đèn KT 45x60
50% off Bàn Sofa Lồng Đèn KT 45x60 Bàn Sofa Lồng Đèn KT 45x60
50% off Bàn V 4 Chân KT 45x60 Bàn V 4 Chân KT 45x60

Bàn V 4 Chân KT 45x60 - Khung Vàng - Kính Đen

V4_KV_KD_45x60

1,400,000₫ 2,800,000₫

50% off Bàn V 4 Chân KT 45x60 Bàn V 4 Chân KT 45x60

Bàn V 4 Chân KT 45x60 - Khung Vàng - Đá Trắng

V4_KV_DT_45x60

2,000,000₫ 4,000,000₫

50% off Bàn V 3 Chân KT 45x60 Bàn V 3 Chân KT 45x60

Bàn V 3 Chân KT 45x60 - Khung Trắng - Kính 3D

V3_KT_K3D_45x60

1,300,000₫ 2,600,000₫

50% off Bàn V 3 Chân KT 45x60 Bàn V 3 Chân KT 45x60

Bàn V 3 Chân KT 45x60 - Khung Vàng - Đá Trắng

V3_KV_DT_45x60

1,900,000₫ 3,800,000₫

50% off Bàn Quạt KT 45x60 Bàn Quạt KT 45x60

Bàn Quạt KT 45x60 - Khung Đen - Kính Trắng

BQ_KD_KT_45x60

1,700,000₫ 3,400,000₫

50% off Bàn Quạt KT 45x60 Bàn Quạt KT 45x60

Bàn Quạt KT 45x60 - Khung Trắng - Kính 3D

BQ_KT_K3D_45x60

1,700,000₫ 3,400,000₫

50% off Bàn Quạt KT 45x60 Bàn Quạt KT 45x60

Bàn Quạt KT 45x60 - Khung Đen - Mặt Đá

BQ_KD_MD_45x60

2,800,000₫ 5,600,000₫

50% off Bàn Quạt KT 45x60 Bàn Quạt KT 45x60

Bàn Quạt KT 45x60 - Khung Trắng - Mặt Đá

BQ_KT_MD_45x60

2,800,000₫ 5,600,000₫

50% off Bàn Chén KT 45x60 Bàn Chén KT 45x60

Bàn Chén KT 45x60 - Khung Vàng - Kính Đen

BC_KV_KD_45x60

1,700,000₫ 3,400,000₫

50% off Bàn Chén KT 45x60 Bàn Chén KT 45x60

Bàn Chén KT 45x60 - Khung Vàng - Kính Trắng

BC_KV_KT_45x60

1,700,000₫ 3,400,000₫

50% off Bàn HCN KT 50x100 Bàn HCN KT 50x100

Bàn HCN KT 50x100 - Khung Vàng - Mặt Đá Có Song

BHCN_KV_MDCS_50x100

2,600,000₫ 5,200,000₫

50% off Bàn HCN KT 50x100 Bàn HCN KT 50x100

Bàn HCN KT 50x100 - Khung Đen - Mặt Đá Có Song

BHCN_KV_MDCS_50x100

2,600,000₫ 5,200,000₫

50% off Bàn HCN KT 50x100 Bàn HCN KT 50x100

Bàn HCN KT 50x100 - Khung Vàng - Mặt Đá

BHCN_KV_MD_50x100

2,000,000₫ 4,000,000₫

50% off Bàn HCN KT 50x100 Bàn HCN KT 50x100

Bàn HCN KT 50x100 - Khung Đen - Mặt Đá

BHCN_KD_MD_50x100

2,000,000₫ 4,000,000₫

50% off Bàn Gỗ MDF 3 Chân KT 60x60 Bàn Gỗ MDF 3 Chân KT 60x60

Bàn Gỗ MDF 3 Chân KT 60x60 - Mặt Trắng

BG3C_MT_60x60

550,000₫ 1,100,000₫

50% off Bàn Gỗ MDF 3 Chân KT 60x60 Bàn Gỗ MDF 3 Chân KT 60x60

Bàn Gỗ MDF 3 Chân KT 60x60 - Mặt Gỗ

BDGCS_45x60

1,200,000₫ 2,400,000₫

50% off Bàn Gỗ MDF 3 Chân KT 60x60 Bàn Gỗ MDF 3 Chân KT 60x60

Bàn Gỗ MDF 3 Chân KT 60x60 - Mặt Giả Đá

BG3C_MGD_60x60

750,000₫ 1,500,000₫

50% off Bàn Gỗ Cao Su KT 60x60 Bàn Gỗ Cao Su KT 60x60

Bàn Gỗ Cao Su KT 60x60 - Mặt Gỗ

BGCS_60x60

600,000₫ 1,200,000₫

50% off Bàn Đôi Ván MDF KT 45x60 Bàn Đôi Ván MDF KT 45x60

Bàn Đôi Ván MDF KT 45x60 - Màu Trắng

BDV_MT_45x60

1,200,000₫ 2,400,000₫

50% off Bàn Hột Xoài MDF KT 50x80 Bàn Hột Xoài MDF KT 50x80

Bàn Hột Xoài MDF KT 50x80 - Sơn Trắng

BHX_ST_50x80

800,000₫ 1,600,000₫

50% off Bàn Chữ Nhật MDF KT 50x80 Bàn Chữ Nhật MDF KT 50x80

Bàn Chữ Nhật MDF KT 50x80 - Sơn Trắng

BCN_ST_50x80

800,000₫ 1,600,000₫

50% off Simili Nâu

Sofa Góc - Simili Nâu

7,140,000₫ 14,280,000₫

 • Simili Nâu
39% off Square Cafe / 170x88x35cm Square Cafe / 170x88x35cm

Sofa Bed V1 - Square Cafe / 170x88x35cm

V1_005

2,300,000₫ 3,800,000₫

 • Square Cafe
 • Square Demin
 • Square Matcha
 • Square Simili Nâu
 • Square Xám
 • Square Tím
 • Stripe Xanh
 • Square Đỏ
 • Stripe Đen
 • +5
39% off Square Demin / 170x88x35cm Square Demin / 170x88x35cm

Sofa Bed V1 - Square Demin / 170x88x35cm

V1_006

2,300,000₫ 3,800,000₫

 • Square Cafe
 • Square Demin
 • Square Matcha
 • Square Simili Nâu
 • Square Xám
 • Square Tím
 • Stripe Xanh
 • Square Đỏ
 • Stripe Đen
 • +5
39% off Square Matcha / 170x88x35cm Square Matcha / 170x88x35cm

Sofa Bed V1 - Square Matcha / 170x88x35cm

V1_010

2,300,000₫ 3,800,000₫

 • Square Cafe
 • Square Demin
 • Square Matcha
 • Square Simili Nâu
 • Square Xám
 • Square Tím
 • Stripe Xanh
 • Square Đỏ
 • Stripe Đen
 • +5
39% off Square Simili Nâu / 170x88x35cm Square Simili Nâu / 170x88x35cm

Sofa Bed V1 - Square Simili Nâu / 170x88x35cm

V1_011

2,300,000₫ 3,800,000₫

 • Square Cafe
 • Square Demin
 • Square Matcha
 • Square Simili Nâu
 • Square Xám
 • Square Tím
 • Stripe Xanh
 • Square Đỏ
 • Stripe Đen
 • +5
39% off Square Xám / 170x88x35cm Square Xám / 170x88x35cm

Sofa Bed V1 - Square Xám / 170x88x35cm

V1_007

2,300,000₫ 3,800,000₫

 • Square Cafe
 • Square Demin
 • Square Matcha
 • Square Simili Nâu
 • Square Xám
 • Square Tím
 • Stripe Xanh
 • Square Đỏ
 • Stripe Đen
 • +5
39% off Square Tím / 170x88x35cm Square Tím / 170x88x35cm

Sofa Bed V1 - Square Tím / 170x88x35cm

V1_009

2,300,000₫ 3,800,000₫

 • Square Cafe
 • Square Demin
 • Square Matcha
 • Square Simili Nâu
 • Square Xám
 • Square Tím
 • Stripe Xanh
 • Square Đỏ
 • Stripe Đen
 • +5
39% off Stripe Xanh / 170x88x35cm Stripe Xanh / 170x88x35cm

Sofa Bed V1 - Stripe Xanh / 170x88x35cm

V1_Stripe_02

2,300,000₫ 3,800,000₫

 • Square Cafe
 • Square Demin
 • Square Matcha
 • Square Simili Nâu
 • Square Xám
 • Square Tím
 • Stripe Xanh
 • Square Đỏ
 • Stripe Đen
 • +5
39% off Square Đỏ / 170x88x35cm Square Đỏ / 170x88x35cm

Sofa Bed V1 - Square Đỏ / 170x88x35cm

V1_008

2,300,000₫ 3,800,000₫

 • Square Cafe
 • Square Demin
 • Square Matcha
 • Square Simili Nâu
 • Square Xám
 • Square Tím
 • Stripe Xanh
 • Square Đỏ
 • Stripe Đen
 • +5
39% off Stripe Đen / 170x88x35cm Stripe Đen / 170x88x35cm

Sofa Bed V1 - Stripe Đen / 170x88x35cm

V1_Stripe_01

2,300,000₫ 3,800,000₫

 • Square Cafe
 • Square Demin
 • Square Matcha
 • Square Simili Nâu
 • Square Xám
 • Square Tím
 • Stripe Xanh
 • Square Đỏ
 • Stripe Đen
 • +5
34% off Square Vàng / 200x105x40cm Square Vàng / 200x105x40cm

Sofa Bed V2 - Square Vàng / 200x105x40cm

V2_001

3,900,000₫ 5,900,000₫

 • Square Vàng
 • Square Đỏ
 • Square Xám Đen
 • Square Xanh Ngọc
 • Square Simili Nâu
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • +3
34% off Square Đỏ / 200x105x40cm Square Đỏ / 200x105x40cm

Sofa Bed V2 - Square Đỏ / 200x105x40cm

V2_002

3,900,000₫ 5,900,000₫

 • Square Vàng
 • Square Đỏ
 • Square Xám Đen
 • Square Xanh Ngọc
 • Square Simili Nâu
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • +3
34% off Square Xám Đen / 200x105x40cm Square Xám Đen / 200x105x40cm

Sofa Bed V2 - Square Xám Đen / 200x105x40cm

V2_003

3,900,000₫ 5,900,000₫

 • Square Vàng
 • Square Đỏ
 • Square Xám Đen
 • Square Xanh Ngọc
 • Square Simili Nâu
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • +3
34% off Square Xanh Ngọc / 200x105x40cm Square Xanh Ngọc / 200x105x40cm

Sofa Bed V2 - Square Xanh Ngọc / 200x105x40cm

V2_004

3,900,000₫ 5,900,000₫

 • Square Vàng
 • Square Đỏ
 • Square Xám Đen
 • Square Xanh Ngọc
 • Square Simili Nâu
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • +3
34% off Square Simili Nâu / 200x105x40cm Square Simili Nâu / 200x105x40cm

Sofa Bed V2 - Square Simili Nâu / 200x105x40cm

V2_005

3,900,000₫ 5,900,000₫

 • Square Vàng
 • Square Đỏ
 • Square Xám Đen
 • Square Xanh Ngọc
 • Square Simili Nâu
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • +3
34% off Stripe Xanh / 200x105x40cm Stripe Xanh / 200x105x40cm

Sofa Bed V2 - Stripe Xanh / 200x105x40cm

V2_Stripe_002

3,900,000₫ 5,900,000₫

 • Square Vàng
 • Square Đỏ
 • Square Xám Đen
 • Square Xanh Ngọc
 • Square Simili Nâu
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • +3
34% off Stripe Xám / 200x105x40cm Stripe Xám / 200x105x40cm

Sofa Bed V2 - Stripe Xám / 200x105x40cm

V2_Stripe_001

3,900,000₫ 5,900,000₫

 • Square Vàng
 • Square Đỏ
 • Square Xám Đen
 • Square Xanh Ngọc
 • Square Simili Nâu
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • +3
24% off Vàng Nhung / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối Vàng Nhung / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

Combo Sofa Bed V2 - Vàng Nhung / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

CV2_01

6,300,000₫ 8,300,000₫

 • Vàng Nhung
 • Đỏ Nhung
 • Xám Nhung
 • Xanh Ngọc
 • Simili Nâu
 • Stripe Xám
 • Stripe Xanh
 • +3
24% off Đỏ Nhung / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối Đỏ Nhung / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

Combo Sofa Bed V2 - Đỏ Nhung / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

CV2_02

6,300,000₫ 8,300,000₫

 • Vàng Nhung
 • Đỏ Nhung
 • Xám Nhung
 • Xanh Ngọc
 • Simili Nâu
 • Stripe Xám
 • Stripe Xanh
 • +3
24% off Xám Nhung / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối Xám Nhung / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

Combo Sofa Bed V2 - Xám Nhung / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

CV2_03

6,300,000₫ 8,300,000₫

 • Vàng Nhung
 • Đỏ Nhung
 • Xám Nhung
 • Xanh Ngọc
 • Simili Nâu
 • Stripe Xám
 • Stripe Xanh
 • +3
24% off Xanh Ngọc / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối Xanh Ngọc / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

Combo Sofa Bed V2 - Xanh Ngọc / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

CV2_04

6,300,000₫ 8,300,000₫

 • Vàng Nhung
 • Đỏ Nhung
 • Xám Nhung
 • Xanh Ngọc
 • Simili Nâu
 • Stripe Xám
 • Stripe Xanh
 • +3
24% off Simili Nâu / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối Simili Nâu / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

Combo Sofa Bed V2 - Simili Nâu / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

CV2_05

6,300,000₫ 8,300,000₫

 • Vàng Nhung
 • Đỏ Nhung
 • Xám Nhung
 • Xanh Ngọc
 • Simili Nâu
 • Stripe Xám
 • Stripe Xanh
 • +3
24% off Stripe Xám / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối Stripe Xám / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

Combo Sofa Bed V2 - Stripe Xám / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

CV2_Stripe_01

6,300,000₫ 8,300,000₫

 • Vàng Nhung
 • Đỏ Nhung
 • Xám Nhung
 • Xanh Ngọc
 • Simili Nâu
 • Stripe Xám
 • Stripe Xanh
 • +3
24% off Stripe Xanh / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối Stripe Xanh / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

Combo Sofa Bed V2 - Stripe Xanh / 1 Sofa + 1 Đôn + 1 Bàn HCN / 2 Gối

CV2_Stripe_02

6,300,000₫ 8,300,000₫

 • Vàng Nhung
 • Đỏ Nhung
 • Xám Nhung
 • Xanh Ngọc
 • Simili Nâu
 • Stripe Xám
 • Stripe Xanh
 • +3
36% off Nâu Coffe / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN Nâu Coffe / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

Combo Sofa Bed V1 - Nâu Coffe / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

CV1_05

4,200,000₫ 6,600,000₫

 • Nâu Coffe
 • Xanh Demin
 • Đỏ Ô Vuông
 • Xanh Matcha
 • Da Bò
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • Square Xám
 • Square Tím
 • +5
36% off Xanh Demin / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN Xanh Demin / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

Combo Sofa Bed V1 - Xanh Demin / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

CV1_06

4,200,000₫ 6,600,000₫

 • Nâu Coffe
 • Xanh Demin
 • Đỏ Ô Vuông
 • Xanh Matcha
 • Da Bò
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • Square Xám
 • Square Tím
 • +5
36% off Đỏ Ô Vuông / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN Đỏ Ô Vuông / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

Combo Sofa Bed V1 - Đỏ Ô Vuông / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

CV1_08

4,200,000₫ 6,600,000₫

 • Nâu Coffe
 • Xanh Demin
 • Đỏ Ô Vuông
 • Xanh Matcha
 • Da Bò
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • Square Xám
 • Square Tím
 • +5
36% off Xanh Matcha / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN Xanh Matcha / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

Combo Sofa Bed V1 - Xanh Matcha / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

CV1_10

4,200,000₫ 6,600,000₫

 • Nâu Coffe
 • Xanh Demin
 • Đỏ Ô Vuông
 • Xanh Matcha
 • Da Bò
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • Square Xám
 • Square Tím
 • +5
36% off Da Bò / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN Da Bò / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

Combo Sofa Bed V1 - Da Bò / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

CV1_11

4,200,000₫ 6,600,000₫

 • Nâu Coffe
 • Xanh Demin
 • Đỏ Ô Vuông
 • Xanh Matcha
 • Da Bò
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • Square Xám
 • Square Tím
 • +5
36% off Stripe Xanh / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN Stripe Xanh / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

Combo Sofa Bed V1 - Stripe Xanh / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

CV1_Stripe_02

4,200,000₫ 6,600,000₫

 • Nâu Coffe
 • Xanh Demin
 • Đỏ Ô Vuông
 • Xanh Matcha
 • Da Bò
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • Square Xám
 • Square Tím
 • +5
36% off Stripe Xám / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN Stripe Xám / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

Combo Sofa Bed V1 - Stripe Xám / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

CV1_Stripe_01

4,200,000₫ 6,600,000₫

 • Nâu Coffe
 • Xanh Demin
 • Đỏ Ô Vuông
 • Xanh Matcha
 • Da Bò
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • Square Xám
 • Square Tím
 • +5
36% off Square Xám / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN Square Xám / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

Combo Sofa Bed V1 - Square Xám / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

CV1_07

4,200,000₫ 6,600,000₫

 • Nâu Coffe
 • Xanh Demin
 • Đỏ Ô Vuông
 • Xanh Matcha
 • Da Bò
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • Square Xám
 • Square Tím
 • +5
36% off Square Tím / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN Square Tím / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

Combo Sofa Bed V1 - Square Tím / 1 Sofa + 2 Đôn + 1 Bàn HCN

CV1_09

4,200,000₫ 6,600,000₫

 • Nâu Coffe
 • Xanh Demin
 • Đỏ Ô Vuông
 • Xanh Matcha
 • Da Bò
 • Stripe Xanh
 • Stripe Xám
 • Square Xám
 • Square Tím
 • +5